Register (registry) instellingen aanpassen

  • Bijgewerkt

Met AttachingIT kun je verschillende register instellingen aanpassen / personaliseren. Deze lijst is actueel t/m versie 3.8.819. Mocht je een lagere versie hebben, dan zouden er bepaalde sleutels kunnen missen in het register.

De sleutels die hier worden beschreven zijn in twee delen opgedeeld:

  • Registersleutels die je aan kunt passen om de plug-in te configureren.
  • Registersleutels waar je niet zomaar veranderingen in aan moet brengen, omdat deze nodig zijn voor een goede werking.  

De register instellingen voor de AttachingIT software zijn hier terug te vinden: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\AttachingIT

 

Onderstaande sleutels kun je ook gebruiken middels een GROUP POLICY.

 

Registersleutels om aan te passen:

MSI Parameter: ApiKey

Reg Key: ApiKey

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: CustomerID uit het Beheerportaal / Management Console

Beschrijving: Deze waarde voer je tijdens de installatie in. Dit is het klantnummer dat bij ons bekend is. Mocht je deze gegevens kwijt zijn, dan kun je die terugvinden in het Beheerportaal / Management Console van AttachingIT onder het kopje Links & Software.

 

MSI Parameter: ApiSecret

Reg Key: ApiSecret

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: CustomerKey uit het Beheerportaal / Management Console

Beschrijving: Ook deze waarde voer je in tijdens de installatie. Dit is de 'Customer Key'. Mocht je deze kwijt zijn dan kun je deze sleutel eenvoudig terugvinden in het Beheerportaal / Management Console van AttachingIT onder het kopje Links & Software.

 

MSI Parameter: STD_DISABLED

Reg Key: AttachingitInitialDisabling

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Als deze waarde op '1' staat, zal AttachingIT bij het selecteren van een bijlage standaard zijn uitgeschakeld. Je zult dus op dat moment onbeveiligd bestanden versturen!
Let op: AttachingitInitialdisabling op 1 kan alleen in combinatie met CatchTraditionalAttachments op 1. Een andere combinatie resulteert in een foutmelding.

 

MSI Parameter: AUTOGENERATEDPASSWORDS

Reg Key: AutoGeneratedPasswords

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 1

Beschrijving: Deze waarde heeft betrekking op het automatisch genereren van wachtwoorden bij wachtwoord-beveiliging van een bestand. Wanneer deze waarde op '1' staat, zullen wachtwoorden automatisch gegenereerd worden. Bij de waarde '0' is dit uitgeschakeld en zul je zelf wachtwoorden moeten genereren. Let op: dit is doorgaans minder veilig!

Zet je deze op de waarde 2, dan zorgt dat ervoor dat de wachtwoorden eenvoudiger zijn, in tegenstelling tot de standaardwaarde (1).

 

MSI Parameter: CATCHATTACHMENTS

Reg Key: CatchTraditionalAttachments

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 1

Beschrijving: Wanneer deze waarde op '1' staat zal AttachingIT ook traditionele bijlages die via een DMS of de paperclip zijn geselecteerd versturen. Hiermee kun je voorkomen dat er toch bijlagen worden verstuurd die onbeveiligd zijn. Daarom staat deze waarde standaard aan.
Let op: AttachingitInitialdisabling op 1 kan alleen in combinatie met CatchTraditionalAttachments op 1. Een andere combinatie resulteert in een foutmelding.

 

MSI Parameter: CONFIRMALLATTACHMENTS

Reg Key: ConfirmAllAttachments

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 1

Beschrijving: Wanneer deze sleutel op '1' staat heeft de gebruiker de mogelijkheid om alle bijlagen met één knop te bevestigen

 

MSI Parameter: CONFIRMALLRECIPIENTS   

Reg Key: ConfirmAllRecipients

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 1

Beschrijving: Wanneer deze sleutel op '1' staat heeft de gebruiker de mogelijkheid alle ontvangers met één knop te bevestigen

 

MSI Parameter: CONFIRMATTACHMENTS

Reg Key: ConfirmAttachments

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 1

Beschrijving: Wanneer deze sleutel op '1' staan zal AttachingIT de gebruiker vragen de bijlagen van de e-mail te bevestigen, dit voorkomt dat gebruikers per abuis de verkeerde bijlagen versturen

 

MSI Parameter: CONFIRMONLYWHENEXTERNAL

Reg Key: ConfirmOnlyWhenExternal

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 1

Beschrijving: Wanneer deze waarde op '1' staat zal AttachingIT alleen om bevestiging voor ontvangers en bijlages vragen wanneer er ten minste één externe ontvanger is geselecteerd. De impact van een datalek is namelijk groter als gegevens buiten de organisatie terechtkomen.

 

MSI Parameter: CONFIRMRECIPIENTS

Reg Key: ConfirmRecipients

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Wanneer deze waarde op '1' staat zal AttachingIT de gebruiker vragen de ontvangers van de e-mail te bevestigen, dit voorkomt dat gebruikers per abuis e-mails naar verkeerde ontvangers stuurt

 

MSI Parameter: CONFIRMWHENDISABLED

Reg Key: ConfirmWhenDisabled

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: wanneer de plug-in standaard uit staat en je wilt toch het bevestigingsscherm krijgen (voor bewustwording), kun je de waarde 1 geven. Op dat moment zal het bevestigingsscherm wel worden getoond, ondanks dat de plug-in uit staat.

 

MSI Parameter: DISABLEBASICSECURITY

Reg Key: DisableBasicSecurity

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Wanneer deze waarde op '1' staat wordt de basis beveiliging uitgeschakeld en kunnen documenten alleen nog met een wachtwoord worden verstuurd

 

Reg Key: DisableOutgoing 

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Met deze instelling kun je de optie "Bestanden verzenden" uitzetten. Als je deze sleutel op '1' zet heb alleen nog maar de beschikking over het Uploadverzoek.

 

MSI Parameter: DISABLEPASSWORDSENDMODE

Reg Key: DisablePasswordSendMode

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Wanneer deze waarde op '1' staat kan de gebruiker de wijze van het verzenden van het wachtwoord niet aanpassen

 

MSI Parameter: FILEVIEWER

Reg Key: EnableFileViewer

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 1

Beschrijving: Wanneer deze sleutel op '1' staat wordt de Fileviewer getoond wanneer een email met een AttachingIT link is geselecteerd. Hierdoor hoeft een AttachingIT gebruiker niet naar de downloadpagina om bestanden op te halen

 

 

Reg Key: ExcludedDomains

Type: REG_SZ

Standaardwaarde:

Beschrijving: Hier kunnen domeinen worden toegevoegd die moeten worden gezien als interne ontvangers. Gebruik voor meerdere domeinen een ; tussen de adressen, zonder spatie. Bijvoorbeeld eerstedomein.nl;tweededomein.nl . Deze sleutel is de vervanger van FilterExchangeObjects.

De controle op deze adressen zit bij het verzenden. Bij de opmaak van de e-mail zal dus wel het AttachingIT-zijpaneel verschijnen, maar bij de "interne" ontvanger zal de bijlage er als traditionele bijlage bij zitten. 

 

MSI Parameter: HIDEDISABLEATTACHINGIT

Reg Key: HideDisableAttachingIT

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Wanneer deze waarde op '1' staat zal de checkbox "AttachingIT uitschakelen voor deze e-mail" niet zichtbaar zijn. Hierdoor kan de gebruiker AttachingIT niet uitschakelen.

 

MSI Parameter: TXTFILENAME

Reg Key: InfoAttachmentsName

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: Attachments

Beschrijving: De naam van de bijlage die AttachingIT toevoegt bij het verzenden van documenten

 

MSI Parameter: LIMITACCESS

Reg Key: LimitAcces

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Wanneer deze waarde op '1' staat zal Limit Access / Toegang Beperken standaard aangevinkt zijn

 

MSI Parameter: LIMITACCESSDAYS

Reg Key: LimitAccesDays

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Wanneer de gebruiker de toegang wil beperken is deze waarde de standaard beperking in dagen. Wanneer de waarde '0' is zal de maximale retentieperiode worden geselecteerd.

 

MSI Parameter: LIMITACCESSMAXDOWNLOADS

Reg Key: LimitAccesMaxDownloads

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 3

Beschrijving: Wanneer de gebruiker de toegang wil beperken is deze waarde de standaard beperking voor "Maximaal aantal downloads"

 

Reg Key: MultiLingual

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 1

Beschrijving: Wanneer deze waarde op '1' staat zal het mogelijk worden om een taal te kiezen voor een wachtwoord e-mail

 

MSI Parameter: PASSWORDSENDMODE

Reg Key: PasswordSendMode

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 1

Beschrijving: Middels deze sleutel kan een standaardwaarde voor het verzenden van een wachtwoord worden gewijzigd:

0: geen waarde ingesteld
1: Het wachtwoord wordt middels een aparte email verstuurd
2: Het wachtwoord wordt niet verstuurd

 

MSI Parameter: ARCHIVING

Reg Key: ReAddAttachmentsAfterSent

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: In versie 3.7.13 moet deze waarde op 0 staan.

Wanneer deze sleutel op '1' staat zal AttachingIT de bijlages, na verzending, terugzetten in de email. Hierdoor krijgt de ontvanger de beveiligde link maar zijn de bijlages nog makkelijk terug te vinden in de verzonden items van de verzender.

Let op: Voor Office 365 gebruikers kan dit leiden tot synchronisatieproblemen. Hier voor zijn verzendafschriften in het leven geroepen. Je dient dan de waarde op '2' te zetten. Er zal dan een extra map worden aangemaakt onder 'verzonden items' waarin de mailtjes worden opgeslagen met de bijlage die verzonden is. 

 

Reg Key: TrackMessages

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Aan- of uitzetten van "Volg deze zending". Standaard staat deze uit en kun je het vinkje zelf aanzetten. Als je deze op '1' zet, staat er standaard een vinkje bij "Volg deze zending". 

 

MSI Parameter: TRADITIONALATTACHMENTSMAXSIZE

Reg Key: TraditionalAttachmentsMaxSize

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: De standaardwaarde is niet gedefinïeerd

Beschrijving: Wanneer de totale grootte van alle bijlages groter is dan de door hier ingestelde waarde in bytes, zal AttachingIT de documenten oppakken. Deze functionaliteit werkt alleen wanneer CatchTraditionalAttachments op '1' staat.

 

MSI Parameter: TRADITIONALATTACHMENTSMAXSIZENOTIFICATION

Reg Key: TraditionalAttachmentsMaxSizeNotification

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Wanneer deze waarde op '1' staat zal AttachingIT de gebruiker vragen of AttachingIT moet worden gebruikt voor de verzending zodra de maximale grootte in TraditionalAttachmentsMaxSize wordt overschreden

 

 

Overige registersleutels:

LET OP: deze sleutels niet zomaar aanpassen

 

Reg Key: ApiUrl 

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: https://e2e.attachingit.com/api/ of een URL met je eigen domeinnaam als je SSL hebt afgenomen

Beschrijving: Nodig voor communicatie naar de server

 

Reg Key: EnableE2E

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: Instelling voor SMS-authenticatie - komt in versie 4

 

Reg Key: HtmlFooterLocation 

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: C:\Program Files (x86)\AttachingIT\footer.html of een andere locatie waar het programma staat geïnstalleerd \footer.html 

Beschrijving: Locatie van de voettekst in de e-mail

 

Reg Key: Installed

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: C:\Program Files (x86)\AttachingIT\ of een andere locatie waar het programma staat geïnstalleerd

Beschrijving: Locatie van de installatie

 

Reg Key: InstalledHostName 

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: e2e.attachingit.com 

Beschrijving: Om te communiceren met de server

 

Reg Key: MailboxFilter 

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: leeg

Beschrijving: oude sleutel, doet niets meer

 

Reg Key: ReAddAttachmentsBlock

Type: REG_DWORD

Standaardwaarde: 0

Beschrijving: oude sleutel, doet niets meer

 

Reg Key: ReAddAttachmentsBlockMessage

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: leeg

Beschrijving: oude sleutel, doet niets meer

 

Reg Key: UploadManagerCacheLocation 

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: leeg

Beschrijving: Standaard wordt er een Inbox aangemaakt in het profiel van de gebruiker. Deze wordt gebruikt als tijdelijke locatie wanneer je een bestand verzend. Als je hiermee problemen hebt of geen rechten hebt om te schrijven in het profiel, kun je hier een andere locatie invullen.  

 

Reg Key: UploadManagerLocation

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: C:\Program Files (x86)\AttachingIT\AttachingIT.Desktop.Uploader.exe of een andere locatie waar het programma staat geïnstalleerd

Beschrijving: De locatie van de uploadmanager 

 

Reg Key: WebUrl 

Type: REG_SZ

Standaardwaarde: https://e2e.attachingit.com/ of een andere locatie wanneer je een eigen domeinnaam hebt afgenomen

Beschrijving: Nodig om te communiceren met de server

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.